Waar moet ik op letten als ik een broodautomaat wil plaatsen?

Goede vraag, want er zijn inderdaad een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Niet alleen dat, ook moet je de juiste vergunningen op zak hebben om een broodautomaat te mogen plaatsen. Dankzij onderstaand overzicht ben je helemaal mee.

 

1. BTW- en ondernemingsnummer

Wie een broodautomaat wil plaatsen moet in de eerste plaats in regel zijn met de uitbating. Dat wil zeggen dat je een BTW- en ondernemingsnummer moet hebben.

 

2. Stedenbouwkundige vergunning

Een broodautomaat mag niet zomaar eender waar worden neergezet. Een stedenbouwkundige vergunning is vereist, zowel voor de plaatsing op een privéterrein als op een openbaar domein. Het is bovendien de gemeente/stad die bepaalt of de automaat voldoet aan de “goede ruimtelijke ordening”. Daarnaast kunnen gemeenten en steden een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening opstellen, wat op sommige plaatsen al het geval is. Het is dus aan te raden om je eerst te informeren over de stads/gemeenteregels betreffende distributieautomaten voor je zou overwegen er eentje te plaatsen.

Wanneer de automaat op een openbaar domein staat, moet er bekeken worden of de automaat beantwoordt aan de normen van de gewestelijke – en dus niet de gemeentelijke – stedenbouwkundige verordening op het voetgangersverkeer. Logischerwijs zal er ook een vergoeding afgesproken moeten worden met de eigenaar van het domein. In veel gevallen zal dit de gemeente zijn. Sommige gemeenten heffen een tax of belasting op automaten. Goed informeren is de boodschap.

3. Voorwaarden automaat

Ook de broodautomaat zelf en de producten die erin verkocht worden, moeten aan tal van voorwaarden voldoen. We zetten ze even op een rij:

 • In een distributieautomaat mogen enkel verpakte producten verkocht worden.
 • De automaat moet gemakkelijk demonteerbaar zijn en geregeld gereinigd en ontsmet worden.
 • De directe omgeving van de automaat moet goed onderhouden worden, zodat deze geen contaminatie kan veroorzaken. Deze omschrijving is echter redelijk vaag. Want wat verstaat men onder de omgeving en wat is een goed onderhoud? En wat met automaten aan (bijvoorbeeld) benzinestations? Het is veilig te stellen dat wanneer het FAVV bij een controle besmetting vaststelt er maatregelen geëist zullen worden. Wanneer de besmetting veroorzaakt wordt door niet controleerbare omgevingsfactoren zal gevraagd worden om de broodautomaat te verplaatsen of verwijderen.
 • De producten in de automaat moeten op een hygiënische manier worden opgeslagen.
 • De producten in de automaat moeten zodanig geplaatst worden dat besmetting voorkomen wordt.
 • Indien de temperatuur waarbij voedingsmiddelen bewaard moeten worden niet nageleefd wordt, moet de verkoop van deze voedingsmiddelen belet worden door een automatische blokkering van het toestel. Het apparaat mag nadien enkel terug in gebruik genomen worden, als alle voedingsresten uit de automaat verwijderd en vernietigd werden.
 • Niet verkochte broden moeten tijdig en alleszins vooraleer verontreiniging of bederf optreedt, uit het apparaat verwijderd worden.

4. Vermelding contactgegevens

Wanneer u een broodautomaat plaats moet u ervoor zorgen dat de automaat op een duidelijk zichtbare plaats de naam of firmanaam, het adres en het telefoonnummer draagt van de persoon of de inrichting die verantwoordelijk is voor de goede werking en het onderhoud van het apparaat. Op die manier kunnen klanten bij (bijvoorbeeld) storingen of klachten contact opnemen met de verantwoordelijke.

5. Etikettering

Bij de plaatsing van een broodautomaat speelt ook het aspect ‘etikettering’ een belangrijke rol. De consument moet zich immers over de te koop aangeboden producten kunnen informeren, zeker over de eventuele aanwezigheid van allergenen. Etikettering is en blijft dus verplicht. De informatie hoeft echter niet noodzakelijkerwijs op de zak zelf te staan, maar wordt bij voorkeur op de automaat aangegeven teneinde de klant voldoende te informeren bij de aankoop.

Het is aangeraden om op de broodautomaat duidelijke informatie te voorzien in verband met:

 • de productnaam
 • de prijs (per stuk en per kg)
 • het nettogewicht
 • de ingrediëntenlijst
 • de eventuele aanwezigheid van allergenen en GGO’s (genetisch gemodificeerde organismes)

 

6. Correcte temperatuur

Indien in de automaat te koelen producten worden aangeboden zoals Berlijnse bollen of roomsoezen, dient de temperatuur aangepast te zijn aan de inhoud. Indien de temperatuur de maximaal toegelaten temperatuur overschrijdt moet de verdere verkoop geblokkeerd worden.

7. Dagverse producten

Broodautomaten hebben tot doel dagverse producten (brood, sandwiches) aan de consument

aan te bieden buiten de winkel om. Een belangrijk gegeven, want volgens enkele klachten die je beroepsfederatie in het verleden mocht ontvangen zijn er bakkers die niet-verkochte broden van de dag voordien – of erger – alsnog te koop aanbieden in de automaat. Deze manier van handelen druist niet alleen in tegen de geldende hygiëneregels en beroepseer, maar getuigt bovendien van een klantenservice die erg te wensen overlaat. Hoe verleidelijk het ook is om min of meer anoniem niet-verkochte broden naar de automaat door te sluizen; mensen die jouw producten uit een broodautomaat kopen, verwachten ook een vers product. Kortom, waak erover dat een broodautomaat na 24 uur leeg gemaakt wordt.

8. Laat zien dat jij het brood gemaakt hebt

Een broodautomaat is veel meer dan een extra verkoopkanaal. Gebruik het daarom consequent als onderdeel van je communicatie en huisstijl. Door een automaat te plaatsen geeft u klanten immers de mogelijkheid om ook na sluitingstijd bij jou brood te kopen. Op die manier hoeven ze niet naar de supermarkt te gaan. Je aanwezigheid als bakker in het straatbeeld vergroten is hier dé boodschap.

Tip

Grijp de verplichte vermelding van je gegevens aan om dit helemaal in de stijl van de winkel te doen. Vergeet zeker niet je logo, de openingsuren en de website te vermelden.

About these ads

1 reactie op “Waar moet ik op letten als ik een broodautomaat wil plaatsen?

 1. 9.GEDRAGSCODE
  respecteer uw collega- bakkers als U een locatie zoekt voor het plaatsen van een automaat, de beste plaats is aan uw eigen winkel als service voor Uw klanten, of in een deelgemeente indien er geen WARME BAKKER meer is .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s